Welkom bij ons Rentmeesterskantoor

Als adviesbureau zijn wij actief op die plaatsen waar door bestemmingsplanwijzigingen grond en gebouwen, veelal bestaande landbouwbedrijven, moeten wijken voor nieuwe ruimtelijke invulling. Dit zowel in landelijk gebied als in de stedelijke omgeving. De wijziging van de ruimtelijke invulling heeft veelal betrekking op de    ontwikkeling van:

 

 

 

 

services-home

NIEUWE  NATUUR